Nyheter 2019


Rapportering av fangst.

Da er dessverre fiskesesongen over. Steinsdalselva har hatt veldig god oppgang av laks, og fangst litt under gjennomsnittet. Dette skyldes i all hovedsak mye små laks og lange perioder med tørke. Uansett må vi rapportere fangst snarest og hvis du skal få tilbake depositum må du rapportere før 15 sept. Husk å rapporter om du ikke har fått laks også.

Alle med grunneierkort må også rapporter.

 

 

 

22.08.19

Idag bestemte Miljødirektoratet å overprøve fylkesmannens vedtak om forlenget fisketid i Steinsdalselva. Dvs at vi må stenge elva for fiske  nedenfor Nordmelandsfossen fom.imorgen.

Det er fortsatt fiske ut august på sone 1-4.

 

 

 

Laksetrappa i Åseggfossen.

27.06 ble laksetrappa i Åseggfossen åpnet. allerede første døgnet gikk det opp over 70 laks.

Som de fleste vet så er laksetrappa skadet,så laksen har kun mulighet til å passere trappa når vannstaden er stor. Kommer det vann så kommer det laks!

 

 

 

Fiske for barn.

Alle barn får fiske gratis i Steinsdalselva frem til det året de fyller 16 år.

På sone 1-4 (ovenfor Nordmelandsfossen) har barna mulighet å fiske hele dagen, også i fredningstiden.

Det er viktig å rapportere evt.fangst. Dette kan gjøres ved å kontakte osen elveeierlag sa.

Overvåking av pukkellaks 2019.

NINA kartlegger forekomsten av pukkellaks. pukkelaks er en fremmed art som er uønsket,og all pukkelaks som fanges i 2019, skal avlives.

Pukkellaksen kan kjennetegnes på de svarte flekkene på halefinnen (figur 1). En nygått pukkellaks er sølvblank (figur 2) og kan forveksles med sjørøye. Senere på sommeren utvikler de gytedrakt hvor både hunnen og hannen får  hvit underside og grå-grønlige sider (figur 3). Hannen får en pukkel på ryggen og forlengede kjever når gytinga nærmer seg,og er lett kjennbar (figur 3). De gyter i august.

All fangst av pukkellaks skal rapporteres på samme sted som fangst av laks og sjøørret. dette gjelder også evt fangst av regnbueørret) Pukkellaks teller selvfølgelig ikke på kvoten!

Vi oppfordrer alle fiskere til å ta skjellprøver av pukkellaksen. Skjellprøvekonvolutter finner dere i postkasse i gapahuk, både på Sørmeland og Nordmeland. Det er viktig at slim fjernes før prøven tas. Se på anvisning på konvolutten hvor skjellprøven skal tas på fisken. Legg konvolutten tilbake i postkassen, så sendes alle prøver inn etter sesong slutt.

Overvåking av laksebestandene 2019.

NINA ønsker at vi under sportsfiske tar skjellprøver av all fisk fanget i Steinsdalselva. Skjellprøvene vil gi viktig informasjon om alder og størrelsessammensetning av de ville bestandene og innslag av rømt oppdrettsfisk.Skjellprøvene vil også kunne brukes i prosjekter som undersøker laksens genetikk.

Skjellprøvekonvolutter finner dere i postkasse inni gapahuk på Sørmeland og Nordmeland. Fyll ut konvolutt etter beste evne og legg den tilbake i postkasse, så sendes alle prøvene inn samlet etter sesong slutt.

Merk at det er viktig å fjerne slim før skjellprøve tas, og at skjellprøven tas på riktig sted på laksen ( se anvisning på konvolutt).De som bidrar blir med på loddtrekning av 5 døgnkort til neste år.

 

Fisketider i Steinsdalselva 2019

Nedenfor Nordmelandsfossen (Nesmo,Osen sameie, Nordmeland og Sørmeland) 1 juni-1 august

Ovenfor Nordmelandsfossen (sone1-4) 1 juli-1 september

MERK AT TIDPUNKT FOR DØGNKORT ER ENDRET,SÅ NÅ STARTER FISKEDØGNET KL 00.00-23.59

FREDNINGSTIDEN ER SOM FØR, DVS 12.00-16.00. I AUGUST BLIR FREDNINGTIDEN FJERNET.

 

Fiskekvote og fangstrapportering 2019.

 

Døgnkvoten er 2 laks og 1 sjøørret, hvorav 1 laks kan være over 3 kg. Hvis første laks er over 3 kg skal fisket avsluttes.

Hunn laks over 65 cm skal settes ut igjen.

Hvis man får en oppdrettslaks teller ikke denne på kvoten, men man skal da ta kontakt med fiskeoppsyn for å få dette bekreftet,eller avkreftet (kan forveksles med en  flergangsgyter). Det samme gjelder også for pukkellaks. Det er viktig at man registrerer også disse fiskene når man fangstrapportere.

Alle som fisker er pliktige til å rapportere all fangst senest 1 døgn etter fiske er avsluttet. Dette gjelder også gjenutsatt fisk.Alle som har årskort og ukeskort skal oppdatere fangstene etter hver gang man fisker.

Midtsesong evaluering.

Steinsdalselva er pålagt midsesong evaluering i uke 28. Dette kan føre til endringer både i fisketid og kvoter. Derfor er det veldig viktig at alle oppdaterer fangstene sine fortløpende.

 

 

Fiskeregler 2019

Alt fiskeutstyr skal desinfiseres før det tas i bruk i elva. Dette kan du selv gjøre helt gratis på Sørmeland. Det legges ut en bok som man skriver seg inn i når dette er gjort.

All hunn fisk over 65 cm skal settes ut igjen

Etter 1 juli er det forbudt med sluk i fosskulpen  nedenfor Nordmelandsfossen. Du må gå nedenfor utedassen på nordmeland hvis du skal fiske med sluk.

Alle som fyller 16 år iløpet av 2019 må kjøpe fiskekort.

 

Kjøp av fiskekort

Fiskekort kan kjøpes til inatur på nett eller til Kaffe kosen på Coop butikken. Kaffe kosen tar kun imot kontanter.

Åpningstider på kaffe kosen er: man- fre 10-17, lør 10-15