Nyheter 2024

 

 

 Desinfisering

Alt fiskeutstyr som skal benyttes i Steinsdalselva, skal desinfiseres før bruk.

Desinfiseringsstasjoner er ved rensestasjonen nedenfor Osentorget og ved "campingen" på Sørmeland.

Ta bilder med mobilen av desinfiseringen av ditt utstyr, som bevis for gjennomført desinfisering.

Legger ved en lenke fra Mattilsynet angående "hindring av videre spredninga av bakteriell nyresyke (BKD) i Midt-Norge":

https://www.mattilsynet.no/kunngjoringer/viktig_aa_hindre_videre_spredning_av_bakteriell_nyresyke_bkd_i_midtnorge.50225

 

 

Fiskeregler 2024

 

Fisketid: 1. juni – t.o.m. 15. august.

Fisketider kan bli endret ved midtsesongevaluering.

Fredningstid: Juni og juli mellom kl. 12:00 – 16:00. Dette gjelder ikke for sonene Osen Sameie og Nesmo.

Kvote: 2 laks per døgn, der den ene kan være over 3 kg eller 70 cm.

Hvis første laks er over 3 kg/70 cm, skal fiske avsluttes.

Døgn defineres mellom klokken 00:00 – 23.59

All hunnlaks over 3 kg/70cm er fredet.

Sjøørret er totalfredet.

Alle som fisker i Steinsdalselva skal desinfisere alt fiskeutstyr før det tas i bruk i elva. Dette gjelder også vadere.

Desinfiseringen er selvbetjent og gratis. Den finner du på "campingen" på Sørmeland og ved brannstasjonen, Osentorget.

I tillegg utføres desinfisering til Lilleenget camping mot betaling.

Fra 1. juli og ut sesongen er det ikke anledning til å bruke sluk i kulpen ved Nordmelandsfossen- ned til utedoen på nordsiden.

Rapport av fangst: Alle fiskere skal rapportere tatt fisk innen ett døgn. De som ikke har betalt kort gjennom inatur.no, må rapportere fangst til leder på e-post: staa-o@online.no eller på SMS: 416 35 869. Dette gjelder også sesongkort og grunneierkort.

Fiskekort må løses inn fra det året fiskeren fyller 17 år. Fiskere under 17 år må følge ordinære fiskeregler, men har anledning til å fiske i fredningstida, unntatt Nordmelandsfossen.

 

Nyheter 2022

Midtsesong evaluering.

7 juni ble det gjennomført midtsesong evaluering av fiske i Steinsdalselva. Fangsttall og oppgangstall er gode og godt foran tidligere år. Dermed kan vi utvide fiskesesongen med 14 dager. dvs ut august.

Fiskekvoten er uendret.

 

Rapportering av fangst

Inatur har nå lansert en fangstapp for laksefiskere.

Anbefaler alle å laste ned fangstappen ,så blir det lettere å rapportere fangsten, selv når du er offline.

I tillegg får du tilgang på laksebørs og mulighet for kjøp av kort.

 

 Fisketeller i Moengsfossen 

12/6 ble det montert fisketeller i Moengsfossen. 

16/6 var det passert 137 fisk.

 

Fisketeller Nordmelandsfossen.

I pinsen (4-5/6) var det strømproblemer i fisketelleren. Detter førte til at det ikke ble registrert noen oppgang disse dagene, selv om vannstanden var fin.

 Dvs.at oppgangstallene er nok høyere enn det som står.

 

Fiskeregler 2022

 

Fisketid: 1. juni – t.o.m. 15. august.

Fisketider kan bli endret ved midtsesongevaluering.

Fredningstid: Juni og juli mellom kl. 12:00 – 16:00. Dette gjelder ikke for sonene Osen Sameie og Nesmo.

Kvote: 2 laks per døgn, der den ene kan være over 3 kg eller 70 cm.

Hvis første laks er over 3 kg/70 cm, skal fiske avsluttes.

Døgn defineres mellom klokken 00:00 – 23.59

All hunnlaks over 3 kg/70cm er fredet.

Sjøørret er totalfredet.

Alle som fisker i Steinsdalselva skal desinfisere alt fiskeutstyr før det tas i bruk i elva. Dette gjelder også vadere.

Desinfiseringen er selvbetjent og gratis. Den finner du på "campingen" på Sørmeland

I tillegg utføres desinfisering til Lilleenget camping mot betaling.

Fra 1. juli og ut sesongen er det ikke anledning til å bruke sluk i kulpen ved Nordmelandsfossen- ned til utedoen på nordsia.

Rapport av fangst: Alle fiskere skal rapportere tatt fisk innen ett døgn. De som ikke har betalt kort gjennom inatur.no, må rapportere fangst til leder på e-post staa-o@online.no eller på sms 41635869. Dette gjelder også sesongkort og grunneierkort.

Fiskekort må løses inn fra det året fiskeren fyller 17 år. Fiskere under 17 år må følge ordinære fiskeregler, men har anledning til å fiske i fredningstida, unntatt Nordmelandsfossen.


Nå er det ikke lenge igjen til laksesesongen starter.

Trappa ble åpnet den 18. mai.

Det har til nå gått opp ca. 40 laks. Detter er lovende for sesongen.