Nyheter 2021


Midtsesong evaluering.

Steinsdalselva har gjennomført midtsesong evaluering. Evalueringen tilsier at vi kan forlenge fiskesesongen med 14 dager, dvs at vi kan fiske ut august.

Uendrede kvoter.

Husk fortløpende fangstrapportering.

Fiskesesongen 2021.

Da er det bare 1 uke til laksesesongen i Steinsdalselva åpner.

Nytt av året er at vi har fått ny fisketid. Den nye fisketiden er 1 juni-15 august, og gjelder for hele elva. Vi har som tidligere år midtsesong evaluering, der vi kan regulere fisketiden og kvotene etter hvordan fisket ser ut til å bli.

En annen endring som vi har fått i år er totalfredning av sjøørret. dvs at all sjøørret skal gjenutsettes skånsomt.

Samme kvote som før på laks, der kvoten er 2 laks, hvorav 1 kan være over 3kg og 70 cm.

Er første laks over 3kg/70 cm er skal fisket avsluttes.

Som tidligere år er all ho laks over 3kg/70 cm fredet, dvs den skal gjenutsettes skånsomt.

Alle som fisker i Steinsdalselva, skal desinfisere alt fiskeutstyr før det tas i bruk i elva. Dette er helt gratis , og kan gjennomføres på "campingen" på sørmeland.

Alt fiskekortsalg er på inatur, men vi har en mulighet til kontant betaling på kaffe kosen som tidligere år. ( sjekk åpningstid i god tid før du tenker å kjøpe kort)

Minner om at fiskedøgnet/kortet gjelder fra kl 00.00- 23.59.

Skitt fiske!

Laksetrappa i Nordmelandsfossen.

Mange lurer vel pa hvorfor vi ikke apner laksetrappa i Nordmelandsfossen.Dette har en enkel forklaring. Vi venter pa ny lakseteller, med den vil kunne dokumentere all laks som gar trappa, og fiskerne kan se bilder av all fisken som vi har gjort tidligere. Telleren vil bli montert tirsdag denne uken.

Fredningstid

Det er mange som spør og mange som misforstår, så vi presiserer at det er fredningstid mellom 12-16 alle dager i juni og juli. I august  oppheves fredningstiden på grunn av at vi har fått noen timer mørke på natt/kveld.

Unntaket i juni og juli er barn/ungdom, som kan fiske gratis hele dagen såfremt de følger fiskereglene og rapporterer fangst. (dette gjelder kun sone1-4) 

Du kan fiske gratis frem til det året du fyller 16 år.( gjelder hele elva)

 

 

Overvåking av pukkellaks 2021.

NINA kartlegger forekomsten av pukkellaks. pukkelaks er en fremmed art som er uønsket,og all pukkelaks som fanges i 2021, skal avlives.

Pukkellaksen kan kjennetegnes på de svarte flekkene på halefinnen (figur 1). En nygått pukkellaks er sølvblank (figur 2) og kan forveksles med sjørøye. Senere på sommeren utvikler de gytedrakt hvor både hunnen og hannen får  hvit underside og grå-grønlige sider (figur 3). Hannen får en pukkel på ryggen og forlengede kjever når gytinga nærmer seg,og er lett kjennbar (figur 3). De gyter i august.

All fangst av pukkellaks skal rapporteres på samme sted som fangst av laks og sjøørret. dette gjelder også evt fangst av regnbueørret) Pukkellaks teller selvfølgelig ikke på kvoten!

Vi oppfordrer alle fiskere til å ta skjellprøver av pukkellaksen. Skjellprøvekonvolutter finner dere i postkasse i gapahuk, både på Sørmeland og Nordmeland. Det er viktig at slim fjernes før prøven tas. Se på anvisning på konvolutten hvor skjellprøven skal tas på fisken. Legg konvolutten tilbake i postkassen, så sendes alle prøver inn etter sesong slutt.

Overvåking av laksebestandene 2021.

NINA ønsker at vi under sportsfiske tar skjellprøver av all fisk fanget i Steinsdalselva. Skjellprøvene vil gi viktig informasjon om alder og størrelsessammensetning av de ville bestandene og innslag av rømt oppdrettsfisk.Skjellprøvene vil også kunne brukes i prosjekter som undersøker laksens genetikk.

Skjellprøvekonvolutter finner dere i postkasse inni gapahuk på Sørmeland og Nordmeland. Fyll ut konvolutt etter beste evne og legg den tilbake i postkasse, så sendes alle prøvene inn samlet etter sesong slutt.

Merk at det er viktig å fjerne slim før skjellprøve tas, og at skjellprøven tas på riktig sted på laksen ( se anvisning på konvolutt).De som bidrar blir med på loddtrekning av 5 døgnkort til neste år.