Nyheter 2020


Fredningstid

Det er mange som spør og mange som misforstår, så vi presiserer at det er fredningstid mellom 12-16 alle dager i juni og juli. I august  oppheves fredningstiden på grunn av at vi har fått noen timer mørke på natt/kveld.

Unntaket i juni og juli er barn/ungdom, som kan fiske gratis hele dagen såfremt de følger fiskereglene og rapporterer fangst. (dette gjelder kun sone1-4) 

Du kan fiske gratis frem til det året du fyller 16 år.( gjelder hele elva)

 

 

Trekning av 1 ukeskort på sone1-4.

Hvert år trekker vi ut en heldig vinner av et gratis ukeskort på sone 1-4. Alle som har sendt inn bilde til laksebørsen er med på trekningen. Årets vinner ble Kristian Hagen. 

Forlenget fisketid nedenfor Nordmelandsfossen.

Det er nå gjennomført midtsesongsevalueringen, å på bakgrunn av den er det bestemt å forlenge fisketiden med 16 dager. Dvs det blir mulighet til å fiske tom. 16 august.

Ovenfor nordmelandsfossen er det uforandret. Dvs. fiske ut august.

 

Åseggfossen. 

Trappa i Åseggfossen ble åpnet 9/7, den er nå reparert, og fisketeller er montert.  1 uke etter reparasjon har det passert over 600 laks. 

Fisketelleren stoppet å virke når alt regnet kom 24/7, så teller tallene er trolig høyere enn det som står (917 stk, 29.07)

Åpningsnatt 2020.

Årets laksesesong startet veldig bra, med både vann,varme og mange laksefiskere.

Årets første laks ble tatt på land etter 26 min av Svein Knudsen. Laksen var på 3,2 kg.

Nr 2 og 3 ble tatt like etter av Robert Bakken og Stig Morten Austheim.

3,2 og 2,9 kg. Den minste tatt av Stig Morten noe han forøvrig er veldig fornøyd med,sier han i en kort kommentar.

Totalt ble det tatt 12 laks første døgnet.

Fisketider i Steinsdalselva 2020

Nedenfor Nordmelandsfossen (Nesmo,Osen sameie, Nordmeland og Sørmeland) 1 juni-16 august

Ovenfor Nordmelandsfossen (sone1-4) 1 juli-1 september

MERK AT TIDPUNKT FOR DØGNKORT ER ENDRET,SÅ NÅ STARTER FISKEDØGNET KL 00.00-23.59

FREDNINGSTIDEN ER SOM FØR, DVS 12.00-16.00. I AUGUST BLIR FREDNINGTIDEN FJERNET.

 

Fiskekvote og fangstrapportering 2020

.

 

Døgnkvoten er 2 laks og 1 sjøørret, hvorav 1 laks kan være over 3 kg. Hvis første laks er over 3 kg skal fisket avsluttes.

Hunn laks over 65 cm skal settes ut igjen.

Hvis man får en oppdrettslaks teller ikke denne på kvoten, men man skal da ta kontakt med fiskeoppsyn for å få dette bekreftet,eller avkreftet (kan forveksles med en  flergangsgyter). Det samme gjelder også for pukkellaks. Det er viktig at man registrerer også disse fiskene når man fangstrapportere.

Alle som fisker er pliktige til å rapportere all fangst senest 1 døgn etter fiske er avsluttet. Dette gjelder også gjenutsatt fisk.Alle som har årskort og ukeskort skal oppdatere fangstene etter hver gang man fisker.

Midtsesong evaluering.

Steinsdalselva er pålagt midsesong evaluering i uke 28. Dette kan føre til endringer både i fisketid og kvoter. Derfor er det veldig viktig at alle oppdaterer fangstene sine fortløpende.

 

 

Fiskeregler 2020

Alt fiskeutstyr skal desinfiseres før det tas i bruk i elva. Dette kan du selv gjøre helt gratis på Sørmeland. Det legges ut en bok som man skriver seg inn i når dette er gjort.

All hunn fisk over 65 cm skal settes ut igjen

Etter 1 juli er det forbudt med sluk i fosskulpen  nedenfor Nordmelandsfossen. Du må gå nedenfor utedassen på nordmeland hvis du skal fiske med sluk.

Alle som fyller 16 år iløpet av 2020 må kjøpe fiskekort.

 

Kjøp av fiskekort

Fiskekort kan kjøpes til inatur på nett eller til Kaffe kosen på Coop butikken. Kaffe kosen tar kun imot kontanter.

Åpningstider på kaffe kosen er: man- fre 10-17, lør 10-15

Overvåking av pukkellaks 2020.

NINA kartlegger forekomsten av pukkellaks. pukkelaks er en fremmed art som er uønsket,og all pukkelaks som fanges i 2020, skal avlives.

Pukkellaksen kan kjennetegnes på de svarte flekkene på halefinnen (figur 1). En nygått pukkellaks er sølvblank (figur 2) og kan forveksles med sjørøye. Senere på sommeren utvikler de gytedrakt hvor både hunnen og hannen får  hvit underside og grå-grønlige sider (figur 3). Hannen får en pukkel på ryggen og forlengede kjever når gytinga nærmer seg,og er lett kjennbar (figur 3). De gyter i august.

All fangst av pukkellaks skal rapporteres på samme sted som fangst av laks og sjøørret. dette gjelder også evt fangst av regnbueørret) Pukkellaks teller selvfølgelig ikke på kvoten!

Vi oppfordrer alle fiskere til å ta skjellprøver av pukkellaksen. Skjellprøvekonvolutter finner dere i postkasse i gapahuk, både på Sørmeland og Nordmeland. Det er viktig at slim fjernes før prøven tas. Se på anvisning på konvolutten hvor skjellprøven skal tas på fisken. Legg konvolutten tilbake i postkassen, så sendes alle prøver inn etter sesong slutt.

Overvåking av laksebestandene 2020.

NINA ønsker at vi under sportsfiske tar skjellprøver av all fisk fanget i Steinsdalselva. Skjellprøvene vil gi viktig informasjon om alder og størrelsessammensetning av de ville bestandene og innslag av rømt oppdrettsfisk.Skjellprøvene vil også kunne brukes i prosjekter som undersøker laksens genetikk.

Skjellprøvekonvolutter finner dere i postkasse inni gapahuk på Sørmeland og Nordmeland. Fyll ut konvolutt etter beste evne og legg den tilbake i postkasse, så sendes alle prøvene inn samlet etter sesong slutt.

Merk at det er viktig å fjerne slim før skjellprøve tas, og at skjellprøven tas på riktig sted på laksen ( se anvisning på konvolutt).De som bidrar blir med på loddtrekning av 5 døgnkort til neste år.