Fiskekort


Døgnkort Kr. 250,-

Ukekort Kr. 1.000,-

Årskort Kr. 2.500,- 

Årskort medlemmer av Osen Jeger og Fiskerforening        Kr. 1.500,-

Aktivt medlemsbevis i OJFF må fremvises ved kjøp. 

Utsalgssteder:

Alt salg av fiskekort skjer på www.inatur.no. Trykk på kjøp "fiskekort her", på forsiden.
Hvis du har problemer med å få kjøpt på nett, så tar du kontakt med inatur, på telefon 74 21 30 90 alle hverdager mellom kl. 08-16.